Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

JamesEvans
21:32
8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasilence89 silence89
JamesEvans
21:32
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
JamesEvans
21:31
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
JamesEvans
21:26
to taki typ człowieka, który gdy się przewróci, to się cieszy, że fizyka działa, jak trzeba
— bash
JamesEvans
17:06
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viablackheartgirl blackheartgirl
JamesEvans
17:02
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
JamesEvans
17:01
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa

February 21 2017

JamesEvans
23:02
JamesEvans
16:45
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
JamesEvans
16:11
JamesEvans
16:10
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viagdziejestola gdziejestola
16:05
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola

February 17 2017

06:46
4755 d4ab
06:30

February 16 2017

19:09
6941 496d 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaSkydelan Skydelan
JamesEvans
19:07
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
JamesEvans
19:07
6056 acfe
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan
JamesEvans
19:06
Let things be, let yourself be, let everything be and accept it as it is. Nothing more. Nothing less.
— James J. Frey, A Million Little Pieces
Reposted frommslexi mslexi viaSkydelan Skydelan
JamesEvans
19:05
8289 b458 500
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaSkydelan Skydelan
JamesEvans
19:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl